Καλωσήλθατε στο e-Επιμελητήριο (Επιμελητήριο Αχαΐας)


Το e-Επιμελητήριο είναι μια σύγχρονη διαδικτυακή υπηρεσία του Επιμελητηρίου Αχαΐας που προσφέρει νέους και αποδοτικούς τρόπους επικοινωνίας στις επιχειρήσεις-μέλη του.

Μέσω της πλατφόρμας του e-Επιμελητηρίου, προσφέρεται η δυνατότητα εισόδου μέσω των κωδικών ΓΕΜΗ της επιχείρησης (ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) ή των κωδικών TAXIS (για τα φυσικά πρόσωπα), ενώ οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες, μπορούν πλέον να πραγματοποιούν σε ελάχιστο χρόνο όλες τις αναγκαίες διαδικασίες, από την άνεση του γραφείου τους


Υπηρεσία Σύνδεση
  • Πιστοποιητικό Γενικού Μητρώου
  • Ξενόγλωσσό Πιστοποιητικό Γενικού Μητρώου
  • Βεβαίωση Ταμειακής Ενημερότητας
  • Πιστοποιητικό Καταγωγής Εξαγωγέων & Θεώρηση Εξαγωγικών Εγγράφων
Σύνδεση μέσω ΓΕΜΗ
  • Πιστοποιητικό Ιστορικού Μέλους
Σύνδεση μέσω TAXISNET

Τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά που εκδίδονται από το e-Επιμελητήριο, συνοδεύονται από μοναδικό αριθμό αυθεντικοποίησης. Η εφαρμογή προσφέρει δημόσια τη δυνατότητα Ελέγχου Γνησιότητας των Πιστοποιητικών, τακτική που ακολουθείται γενικά από δημόσιους φορείς για ευαίσθητα ηλεκτρονικά έγγραφα.

Το Επιμελητηρίο Αχαΐας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών που αφορούν τα μέλη του, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού δικαίου για την προστασία του ατόμου από τη διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα διαθέσιμα είδη των πιστοποιητικών τα οποία θα μπορείτε να προμηθευτείτε online και γενικότερα οι προσφερόμενες υπηρεσίες του e-Επιμελητηρίου, συνεχώς θα εμπλουτίζονται και θα αναβαθμίζονται.